ἀδνόν

ἀδνόν
Grammatical information: adj.
Meaning: ἁγνόν. Κρῆτες H.
Origin: XX [etym. unknown]
Etymology: Hypercorrect form caused by the development δν \> γν? Or just a form invented to explain Άριάδνη ? Buck, Gr. Dial. 2, 777.
Page in Frisk: 1,21

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.